Adwokat Małgorzata Jurewicz - Kancelaria adwokacka Gdynia #

 

Sprawy gospodarcze

Zapewniam stałą i pełną obsługę podmiotów gospodarczych w działaniach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Usługi świadczę zarówno w siedzibie kancelarii, jak i we wskazanym przez Klienta miejscu.

 

Zajmuję się między innymi:

  • zakładaniem i rejestracją spółek - w tym sporządzaniem umów, statutów regulaminów oraz innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, także stowarzyszeń i fundacji, przekształcaniem, podziałem, rozwiązaniem i likwidacją spółek
  • przygotowywaniem umów, sporządzaniem opinii prawnych, opiniowaniem umów
  • reprezentacją przed sądami - także organami administracji państwowej i samorządowej i sądami administracyjnymi, m.in. w sprawach dotyczących zaskarżania uchwał, zwoływania zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego, z zakresu prawa pracy
  • reprezentacją członków zarządów w sprawach ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki
  • prowadzeniem negocjacji z kontrahentami i rozmów mediacyjnych w imieniu Klienta