Adwokat Małgorzata Jurewicz - Kancelaria adwokacka Gdynia #

 

Sprawy karne

Jako adwokat prowadzę postępowania karne, w tym karno-skarbowe oraz karno-gospodarcze.

 

Reprezentuję Klientów na każdym stadium procesu karnego: 

  • w postępowaniu przygotowawczym (reprezentowanie osób zatrzymanych)
  • w postępowaniu sądowym (obrona we wszystkich instancjach, w tym w postępowaniu kasacyjnym, obrona w sprawach o wykroczenia)
  • w postępowaniu wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie)

Reprezentuję również interesy osób pokrzywdzonych we wszelkiego rodzaju postępowaniach karnych, przygotowuję prywatne i subsydiarne akty oskarżenia.