Adwokat Małgorzata Jurewicz - Kancelaria adwokacka Gdynia #

 

Sprawy rodzinne

Specjalizuję się w kompleksowym rozwiązywaniu szeroko rozumianych spraw rodzinnych na wszystkich ich etapach, począwszy od doradztwa prawnego, poprzez ugodowe próby rozwiązywania sporów, kończąc na zastępstwie procesowym przed sądami wszystkich instancji. Pomagam stronom porozumieć się co do sposobu rozwiązania małżeństwa i doradzam w kwestiach z tym związanych.

 

Prowadzę w szczególności sprawy rozwodowe (z orzekaniem i bez orzekania o winie), o separację, alimentacyjne, o kontakty z dzieckiem, o władzę rodzicielską, o ustalenie ojcostwa jak też sprawy cywilne towarzyszące rozwodowi, czyli o podział majątku

 

Wśród spraw rodzinnych dużo miejsca w praktyce mojej kancelarii zajmują takie, gdzie jedna lub obie strony sporu mieszkają lub przebywają za granicą.

 

Nadto prowadzę sprawy karne związane pośrednio ze sprawami rodzinnymi, tj. dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie, przestępstw z udziałem bądź przeciwko małoletnim.